Thursday, 19 September 2013

Belajar Itsar Dari Para Sahabat


Itsar adalah mendahulukan kepentingan saudara kita di atas apa-apa yang kita inginkan meskipun kita sangat membutuhkannya. Imam Syahid Hasan Al-Banna dalam salah satu risalahnya menjelaskan bahwa itsar merupakan puncak ukhuwah (persaudaraan) dan persaudaraan ini tidak boleh melebihi itsar. Dan batas minimal dari ukhuwah adalah berlapang dada terhadap saudara sendiri.

Kisah Itsar Kaum Anshar Terhadap Kaum Muhajirin

Dalam surat Al-Hasyr ayat 9, Allah menjelaskan itsar dengan sangat indah " ... dan mereka mengutamakan (Muhajirin) atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran maka mereka itulah orang-orang yang beruntung." Ayat ini menjelaskan tentang kisah itsar kaum Anshar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman terhadap kaum Muhajirin yang baru berhijrah ke Madinah.

Rasulullah saw mempersaudarakan mereka dan setiap orang mengajukan diri sesuai kemampuannya, ada yang satu orang, dua, bahkan tiga orang Muhajirin. Dari sekian sahabat Anshar, tersebutlah sahabat Saad bin Ubaidah ra., hal istimewa yang dilakukan oleh Saad adalah dia membawa 80 orang dari kaum Muhajirin kemudian menjual beberapa tanahnya yang berupa kebun kurma dan membangun pondok-pondok yang dipakai untuk tempat tinggal kaum Muhajirin itu. Putra Saad pun, Qois bin Saad adalah seorang yang sangat dermawan. Begitu dermawannya sampai-sampai Abu Bakar berkata "ini jika dibiarkan maka harta orang tuanya akan habis tak tersisa." Kalimat itu didengar oleh Saad, ia marah kemudian mengadu kepada Rasulullah saw. Saad berkata "Wahai siapa yang mampu membela aku atas Abu Bakar dan Umar? Ada orang yang bertanya kenapa? Abu Bakar dan Umar mengajarkan pada anakku kekikiran dengan meminjam namaku."

Kisah Itsar Abu Thalha Dalam Menjamu Tamu

Imam Ahmad mengisahkan bahwa suatu saat Rasulullah saw kedatangan seorang tamu dan tamu itu menyatakan bahwa dia (tamu itu) memerlukan tempat menginap, makan malam, dan keperluan beberapa hari kerana bekalnya habis. Rasulullah saw bukanlah seorang yang mudah menolak permintaan, tetapi jika keadaan beliau tidak memungkinkan untuk memenuhi permintaan orang lain maka akan menawarkan kepada para sahabat. Maka kemudian seorang sahabat bernama Abu Thalha Al Anshori bersedia menjamu tamu tersebut. Dibawalah ke rumahnya tamu tersebut. Sampai di rumah Abu Thalha berbicara kepada istrinya Ummu Sulaim, namun kata Ummu Sulaim "Kita tidak punya apa-apa, hanya ada makanan, itupun hanya untuk anak kita." Namun Abu Thalha menjawab "Lakukan apa yang kuminta ini, pura-puralah bahawa minyak kita habis sehingga lampu tidak dinyalakan malam ini dan segera tidurkan anak-anak. Kemudian hidangkan segera makanan itu untuk tamu kita dalam satu piring dan hidangkan sebuah piring kosong untukku. Aku akan menemani dia makan."

Kemudian makanan dihidangkan dalam ruangan gelap. Sebuah piring kosong dihidangkan di depan Abu Thalha dan piring yang berisi makanan dihidangkan dihadapan tamu tersebut. Tamu itu makan dengan lahap sedangkan Abu Thalha berpura-pura seolah-olah makan dengan cara mengerik piring kosong yang ada di hadapannya sampai kemudian tamu itu selesai makan.  Pagi harinya, Rasulullah saw menemui Abu Thalha dengan wajah berseri-seri kemudian berkata "Allah SWT takjub kepada apa yang kalian lakukan tadi malam."

Itsar Dalam Memberi Kehidupan

Ini adalah kisah sahabat Ikrimah dalam perang Yarmouk, yakni perang tentara Muslim dengan tentara Romawi. Setiap musuh yang mendekat pasti mati di tangan Ikrimah. Sampai kemudian Ikrimah terluka sangat parah. Dalam keadaan sakaratul maut, ada seseorang yang menawarkan air minum kepada Ikrimah. Namun Ikrimah menolak karena mendengar suara prajurit lain yang terluka dan sama-sama memerlukan air. Ikrimah mendahulukan air untuk orang itu. Saat si pembawa air mahu menuangkan air pada mulut prajurit yang terluka, prajurit itu menolak karena mendengar prajurit lain yang sama-sama terluka merintih meminta air. Ia pun meminta si pembawa air untuk memberikan pada orang prajurit ketiga. Namun sesampainya si pembawa air di prajurit ketiga, ternyata prajurit itu sudah syahid. Saat ini berlari kembali ke prajurit kedua, dia pun sudah syahid, begitu pun saat ia berlari kembali kepada Ikrimah, ternyata Ikrimah pun sudah syahid. Semua yang melihat peristiwa itu menitikkan air mata. Mereka berkata, "Subhanallah, mereka pasti menjadi tetangga yang mesra di syurga kerana itsar."


0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...