Monday, 22 October 2012

Yang Pertama


1. Orang yang pertama menulis Bismillah :
Nabi Sulaiman AS.


2. Orang yang pertama minum air zamzam :
Nabi Ismail AS.

3. Orang yang pertama berkhatan :
Nabi Ibrahim AS.


4. Orang yang pertama diberikan pakaian pada hari qiamat :
Nabi Ibrahim AS.


5. Orang yang pertama dipanggil oleh Allah pada hari qiamat :
Nabi Adam AS.


6. Orang yang pertama mengerjakan saie antara Safa dan Marwah :
Sayyidatina Hajar (Ibu Nabi Ismail AS)


7. Orang yang pertama dibangkitkan pada hari qiamat :
Nabi Muhammad SAW


8. Orang yang pertama menjadi khalifah Islam :
Abu Bakar As-Siddiq RA


9. Orang yang pertama menggunakan tarikh hijrah:
Umar bin Al-Khattab RA


10. Orang yang pertama meletakkah jawatan khalifah dalam Islam:
Al-Hasan bin Ali RA


11. Orang yang pertama menyusukan Nabi SAW:
Thuwaibah RA


12. Orang yang pertama syahid dalam Islam dari kalangan lelaki :
Al-Harith bin Abi Halah RA


13. Orang yang pertama syahid dalam Islam dari kalangan wanita:
Sumayyah binti Khabbat RA


14. Orang yang pertama menulis hadis di dalam kitab / lembaran :
Abdullah bin Amru bin Al-Ash RA


15. Orang yang pertama memanah dalam perjuangan fisabilillah :
Saad bin Abi Waqqas RA


16. Orang yang pertama menjadi muazzin dan melaungkan azan:
Bilal bin Rabah RA


17. Orang yang pertama bersembahyang dengan Rasulullah SAW :
Ali bin Abi Tholib RA


18. Orang yang pertama membuat minbar masjid Nabi SAW:
Tamim Ad-dary RA


19. Orang yang pertama menghunuskan pedang dalam perjuangan fisabilillah :
Az-Zubair bin Al-Awwam RA


20. Orang yang pertama menulis sirah Nabi SAW:
Ibban bin Othman bin Affan RA


21. Orang yang pertama beriman dengan Nabi SAW :
Khadijah binti Khuwailid RA


22. Orang yang pertama mengasaskan usul fiqh :
Imam Syafie RH


23. Orang yang pertama membina penjara dalam Islam:
Ali bin Abi Tholib RA


24. Orang yang pertama menjadi raja dalam Islam :
Muawayah bin Abi Sufyan RA


25. Orang yang pertama membuat perpustakaan awam :
Harun Ar-Rasyid RH


26. Orang yang pertama mengadakan baitul mal :
Umar Al-Khattab RA


27. Orang yang pertama menghafal Al-Quran selepas Rasulullah SAW:
Ali bn Abi Tholib RA


28. Orang yang pertama membina menara di Masjidil Haram Mekah :
Khalifah Abu Ja’far Al-Mansur RH


29. Orang yang pertama digelar Al-Muqry :
Mus’ab bin Umair RA


30. Orang yang pertama masuk Syurga :
Nabi Muhamamad SAW


0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...