Sunday, 20 October 2013

Al-Quran Terpelihara?


Soalan:
Bagaimana cara untuk membuktikan Al-Quran itu terpelihara?


Jawapan:

Point 1:
Allah telah memberitahu kepada manusia bahawa Al-Quran itu terpelihara daripada sebarang perubahan.

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan Kamilah yang memelihara dan menjaganya” (Q15:9)

“Dan telah sempurnalah Kalimah Tuhanmu (Al-Quran, meliputi hukum-hukum dan janji-janjiNya) dengan benar dan adil; tiada sesiapa yang dapat mengubah sesuatupun dari Kalimah-kalimahNya; dan Dia lah yang sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Mengetahui” (Q6:115)

“Dan baca serta turutlah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu; tiada sesiapa yang dapat mengubah kalimah-kalimahNya; dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat tempat perlindungan selain daripadaNya” (Q18:27)

Point 2:
Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab kepada bangsa Arab.

“Sesungguhnya Kami menurunkan kitab itu sebagai Al-Quran yang dibaca dengan bahasa Arab, supaya kamu (menggunakan akal untuk) memahaminya” (Q12:2)

Point 3:
With due respect to our non-Muslim friends,
Perbandingan dari segi terjemahan makna kitab-kitab suci yang ada.

Taurat (Torah) bermakna Law atau Undang2.
Zabur (Psalms) bermakna Poem atau Puisi.
Injil (Gospel) bermakna Good News atau Berita Baik.
Bible bermakna Compilation of Books atau Himpunan Buku2.
Dan Al-Quran bermakna Recitation/Reading atau Bacaan.

*Tiada unsur merendahkan mana-mana kitab

Point 4:
Daripada Ibnu Mas’ud r.a, Rasulullah s.a.w bersabda: “Barangsiapa yang membaca satu huruf daripada al- Quran maka baginya satu kebaikan, satu kebaikan menyamai dengan sepuluh pahala, aku tidak bermaksud : Alif, Lam, Mim ialah satu huruf, tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf dan Mim satu huruf” (Hadis Riwayat Ad Darimi Tarmizi, beliau berkata hadis ini hasan sahih)

Ayat-ayat Al-Quran yg dibaca adalah terdiri daripada hasil ejaan dari huruf-huruf tulisan Arab, di mana Alif, Lam, dan Mim ialah 3 contoh huruf tulisan Arab.

Jadi apabila kita membaca sesuatu ayat Al-Quran yang tertentu, kita akan diberikan ganjaran mengikut bilangan huruf dalam keseluruhan ayat yang dibaca. Ini jelas merupakan satu motivasi untuk dibaca secara konsisten sejak zaman Al-Quran diturunkan.

Point 5:
Dari segi terjemahan, kita dapati Al-Quran bermakna bacaan. Tapi persoalannya, adakah Al-Quran benar-benar dibaca secara rutin atau secara harian dan konsisten sejak zaman Al-Quran diturunkan?

Jawapannya, YA. Selain daripada hadis motivasi dalam Point 4 di atas, Al-Quran juga wajib dibaca (recite) semasa bersolat, di mana mereka yang bersolat perlu membaca (recite) melalui HAFALAN, dan bukannya baca (read) melalui TULISAN.

Point 6:
Ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara sedikit demi sedikit selama 23 tahun. Ini membantu dari segi Hafalan.

“Dan Al-Quran itu Kami bahagi-bahagikan supaya engkau membacakannya kepada manusia dengan lambat tenang; dan Kami menurunkannya beransur-ansur” (Q17:106)

Point 7:
Jumlah ayat Al-Quran ialah 6236 ayat. Masa yang diambil untuk melengkapkan penurunan ayat-ayat Al-Quran ini ialah dalam 23 tahun, atau bersamaan (melebihi) 8000 hari. Jadi secara purata, ayat-ayat Al-Quran diturunkan kurang 1 ayat setiap hari.

Melalui hadis motivasi tadi, kita ambil kira bahasa yang diturunkan ialah bahasa Arab kepada bangsa Arab itu sendiri, ambil kira Al-Quran benar-benar dibaca secara rutin (sama ada semasa Solat atau bukan semasa solat secara konsisten) dan purata bilangan ayat yang diturunkan setiap hari ialah 1 ayat 1 hari, ini sangat-sangat membantu dari segi HAFALAN.

Point 8:
Katakan ada seorang remaja Melayu yang sangat-sangat minat dengan lagu Korea, hinggakan dia terikut-ikut lirik lagu tersebut. Hasilnya dia mampu menghafal lagu tersebut walaupun bunyi sebutan tidak tepat. Kemudian selepas 23 tahun, semakin banyak lagu yang dihafal.

Ini baru seorang remaja  Melayu yang hafal lagu Korea, iaitu bahasa asing kepada remaja tersebut. Sekarang cuba kita bayangkan, bacaan Al-Quran pada zaman Al-Quran itu diturunkan kepada orang-orang Arab sendiri. Ditambah pula dengan cara Al-Quran dibaca bukanlah seperti kita membaca tulisan di artikel ini, sebaliknya Al-Quran dibaca dengan nada yang berlagu. Jadi ini juga menjadi faktor pemeliharaan Al-Quran dari sebarang perubahan.

Point 9:
Kemudiaan selepas zaman Al-Quran diturunkan, Al-Quran mula dibukukan dan akhirnya bermula  pula era melatih dan melahirkan jutaan orang yang menghafal keseluruhan Al-Quran dari mukasurat ke mukasurat, dari ayat ke ayat, malah dari huruf ke huruf.

Jadi, jika Al-Quran di seluruh dunia dibakar sekalipun, ia akan dapat ditulis semula dengan segera disebabkan kewujudan ratusan ribu penghafal Al-Quran pada hari ini di seluruh dunia, termasuk ribuan hafiz dan hafizah di Malaysia.    
  

Sumber : Alumni FCR


0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...