Tuesday, 17 December 2013

Keistimewaan Ahli Al-Quran


Syafaat 10 anggota keluarga ke Syurga
Daripada Ali Bin Abu Talib, Rasulullah saw bersabda, maksudnya : “Barangsiapa membaca Al-Quran dan menghafalnya, Allah akan memasukkanya ke dalam syurga dan memberi hak syafaat kepadanya untuk sepuluh anggota keluarganya, mereka semuanya telah ditetapkan untuk masuk syurga.” (Riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi)

Berada dalam rahmat Allah
Daripada Abu Hurairah r.a katanya Rasulullah s.a.w bersabda, maksudnya : “Tidak ada orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca dan mempelajari Al-Quran, kecuali mereka akan dikelililngi para malaikat dan mereka sentiasa disebut-sebut oleh Allah di kalangan para malaikat (yang di langit).” (Riwayat Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Majah & Abu daud)

Diberi ganjaran pahala mengikut setiap huruf yang dibacanya
Daripada Abdullah Bin Mas’ud r.a, katanya Rasulullah s.a.w bersabda, maksudnya : “Barangsiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah (al-Quran) maka dia akan memperolehi  pahala satu kebajikan dan setiap satu pahala itu digandakan sepuluh kali. Aku tidak mengatakan bahawa “alif lam mim” itu satu huruf tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim itu satu huruf.” (Riwayat at-Tarmizi)

Dianggap sebagai keluarga kesayangan Allah
Disabdakan oleh Rasulullah s.a.w, daripada Anas r.a bahawa Rasulullah s.a.w bersabda : “Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga  di kalangan manusia. Lalu mereka bertanya : Siapakah mereka itu wahai Rasulullah saw? Jawab baginda : Mereka adalah keluarga Allah dan orang istimewa bagi-Nya.”(Riwayat Ibnu Majah, Ad-Darini, Al-Hakim dan An-Nasaie)

Al-Quran sendiri akan memberi syafaat kepada pembaca dan penggemarnya di hari kiamat
Dari Abi Umamah ra. Katanya  : “Aku mendengar Rasulullah saw bersabda yang bermaksud : Bacalah olehmu al- Quran, sesungguhnya ia akan datang menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat kepada tuannya.” (Riwayat Muslim)

Dipakaikan makhota pada hari kiamat
Daripada Mu’az bin Anas r.a. bahawa Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud : “Sesiapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua-dua ibu bapanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang sinaran mahkota itu akan melebihi daripada cahaya matahari , sungguhpun matahari itu berada di dalam rumah-rumah yang ada di dunia. Maka apakah pandangan kamu tentang balasan yang akan diperolehi oleh orang yang membacanya sendiri?” (Riwayat Imam Ahmad , Abu Daud)


0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...