Thursday, 23 January 2014

Golongan Yang Dikasihi Allah SWT


Setiap orang pasti ingin menjadi orang yang dikasihi oleh Allah SWT.
8 golongan dikasihi oleh Allah SWT yang disebut dalam Al-Quran ialah :

Al-Muhsinun - golongan yang melakukan kebaikan
"Kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang suka berbuat kebaikan" (Al-Baqarah: 195)

At-Tawwabun - golongan yang suka bertaubat
"Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaubat kepada-Nya" (Al-Baqarah:222)

Al-Mutatahhirun - golongan yang suka menyucikan diri kepada Allah
"Dan mengasihi orang-orang yang sentiasa menyucikan diri" (Al-Baqarah: 222)

Al-Muttaqun - golongan orang-orang yang bertaqwa
"Maka sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa" (Al-Imran: 76)

Al-Sobirun - golongan orang-orang yang sabar
"Dan Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar" (Al-Imran: 146)

Al-Mutawakkilun - golongan yang hanya berserah diri kepada Allah
"Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepada-Nya" (Al-Imran: 159)

Al-Muqsitun - golongan yang berlaku adil
"Kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil" (Al-Maidah: 42)

Al-Muqatilun fi Sabilillah - golongan yang berjihad kepada jalan Allah
"Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agama-Nya,dalam barisan yang beratur rapi,seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh" (As-Saff: 4)

Bersamalah kita berusaha  menjadi orang yang dicintai oleh Allah SWT dengan melakukan segala suruhan-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.


0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...